Đội ngũ

 • NGÔ VŨ ĐẠI BÀNG - Giám đốc
  NGÔ VŨ ĐẠI BÀNG - Giám đốc
  Office: (08) 3945 1045 - 18
 • PHAN THỊ ÁNH ĐÀO - Phó Giám đốc
  PHAN THỊ ÁNH ĐÀO - Phó Giám đốc
  Office: (08) 3945 1045 - 24
 • PHẠM NGỌC THÚY HẰNG - Chuyên viên Kinh doanh và tư vấn BĐS ký gửi
  PHẠM NGỌC THÚY HẰNG - Chuyên viên Kinh doanh và tư vấn BĐS ký gửi
  Office: (08) 628 638 92 - DĐ: 091 809 3038
 • VŨ THÁI VÂN ANH - Chuyên viên Kinh doanh và tư vấn BĐS ký gửi
  VŨ THÁI VÂN ANH - Chuyên viên Kinh doanh và tư vấn BĐS ký gửi
  Office: (08) 628 638 92 - DĐ: 093 862 9209

doi-ngu